bg
نوروزنامه ي هامون
شاعر :‌ محسن نصيري(هامون)
تاریخ انتشار :‌ 1392/12/17
تعداد نمایش :‌ 171

مست از می نوروز کنم خانه تکانی

نیک است اگر خانه تو از خاک رهانی

امشب تو بیا خویشتن از خاک رها کن

تا خاک بود مستی نوروز ندانی

خوشحال شدم از نفس گرم بهاران

از لحظه ي بلبل كه به گل ها گذراني

از بوي خوش گل همه در دامن مستي

در شادي نوروزي ما نيست كراني

ناپاکی و زشتی سخن اهرمنان است

پاکی تو بکن پیشه ی خود تا که توانی

بخشش تو بخواه از همه كس تا كه شوي پاك

از هر كه برنجيده ز تو گر به زباني

سوری که بیامد تو در آن آتشی افروز

تا سوزد از آن کینه و اندوه جهانی

هر کس که بدی کرده به تو کن تو فراموش

دریاب به نوروز تو این پاک روانی

نقاش جهان عرضه ي سنبل به چمن كرد

بهر ختن آهو بكند سبزه چراني

با سبزه بیا تازه بشو همچو بهاران

بگذار سماق و سمنو را تو به خوانی

با سکه و سنجد تو بیا سیر نه و سیب

تا هفت گشاید به تو آن راز نهانی

بگشاي لب خويش و دعا بر همگان كن

باشد كه دعا گوي تو گردند كساني

نیک است که ازمهرمه خوش سخن طوس

فردوسی دل پاک ،تو شهنامه بخوانی

كان مه ز بلنداي سر سروي ايران

تاريخ كهن عرضه كند با چه بياني

در سیزدهم روز به مهمانی گلها

هرگز مرسان بر گل و بستان زیانی

باران بهار آمده از چشمه ی مینو

دریاب که پیران ببرد سوی جوانی

در رنج زمستان برود جان ز تن دهر

بنگر که بهاران بدهد باز چه جانی

امروز تو ای دل بده آن میوه ی مهرت

فردا که زمستان بشود هیچ نمانی

 گر در دل مردم ننشینی روی از یاد

کز خاک نشینان نبود هیچ نشانی

ای باد بهاری برسان باده ی نوروز

تا در دل هامون تب مستی بنشانی

تعداد تشویق کننده ها : 0
افرادی که تشویق کرده اند

ثبت نظر

نام شما
 
ایمیل شما
 
user image
نظر شما
 


نظرات کاربران
user image
پیام مفخم
0
0

جناب آقای نصیری عزیز دستتان درد نکند حسابی حال و هوا را نوروزی کردی . سوالی دارم اینکه در مصراع "بگذار سماق و سمنو را تو به خوانی" ایا در بخش عروضی مطابق سایر مصرع ها اگه تقسیم کنیم به - - ^^ /- - ^^/- - ^^/- -  یعنی مستفعل مستفعل مستفعل فع لن    ( یا مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)  ( بگ ذار س ما ق و /س م نو را تو به خا نی) یعنی ق و در رکن اول مصوت بلند فرض شده است  من در این مورد شک دارم .

user image
اکبر شیرازی
0
0

آقای نصیری عزیز

درود بر شما با شعر زیبای عیدانه ات

در مورد شعر اساتید نظر خواهند داد فقط یکی دو نکته:

1- در مصرع :   سوری که بیامد تو در آن آتشی افروز

سوزی نبوده منظور؟

2- در مصرع هرگز مرسان بر گل و بستان زیانی  

پیشنهاد می کنم بنویسی :

هرگز مرسان بر گل و گلزار زیانی 

سلامت و شاد باشی

user image
میثم دانایی
0
0

درودها شاعر

user image
سعیده فراهانی
0
0

درود فراوان جناب آقای نصیری  شهر خیلی زیبا و دلنشینی بود ..مانا باشید